¡Descarga gratis la app de Sparrou para Android pulsando aquí!

Práctica visual

Herpetofauna (anfibios y reptiles) que pueden verse en el País Vasco (norte de España)

Vipera seoanei

ESP Víbora de Seoane o cantábrica

ENG Seoane's Viper

CAT Escurçó cantàbric

GAL Víbora de Seoane

EUS Kantauriar sugegorria

Fotografía de Toño García

Natrix helvetica

ESP Culebra de collar helvética

ENG Barred grass snake

CAT Serp de collaret atlàntica

EUS Suge gorbatadun helvetiarra

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Zamenis scalaris

ESP Culebra de escalera

ENG Ladder snake

CAT Serp blanca

GAL Cobra de escada

EUS Eskailera-sugea

Fotografía de Toño García

Hyla meridionalis

ESP Ranita meridional

ENG Mediterranean tree frog

CAT Reineta meridional

Fotografía de Lies Van Rompaey

Alytes obstetricans♂️

ESP Sapo partero común

ENG Common midwife toad

CAT Tòtil

GAL Sapo parteiro común

Fotografía de Toño García

Trachemys scripta

ESP Galápago de Florida

ENG Pond slider

CAT Tortuga d'aigua americana

GAL Sapoconcho americano

EUS Floridako apoarmatu

Fotografía de Cristian Valls

Emys orbicularis

ESP Galápago europeo

ENG European pond turtle

CAT Tortuga d'estany

GAL Sapoconcho común

EUS Apoarmatu istilzale

Fotografía de Cristian Valls

Podarcis pityusensis

ESP Lagartija de las Pitiusas

ENG Ibiza wall lizard

CAT Sargantana de les Pitiüses

EUS Balearretako sugandila

Fotografía de Nuria Ferrer

Rana iberica

ESP Rana patilarga

ENG Iberian stream frog

CAT Granota ibèrica

GAL Ra patilonga

EUS Iberiar baso-igela

Fotografía de Jorge Pérez Arienza

Podarcis muralis

ESP Lagartija roquera

ENG Common wall lizard

CAT Sargantana roquera

GAL Lagarta dos muros

EUS Horma-sugandila

Fotografía de Toño García

Chalcides striatus

ESP Eslizón tridáctilo ibérico

ENG Western three-toed skink

CAT Lludrió llistat

GAL Esgonzo común

EUS Eskinko hiruhatz

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Psammodromus algirus

ESP Lagartija colilarga

ENG Algerian sand racer

CAT Sargantana cuallarga

GAL Lagarta rabuda norteafricana

EUS Txaradi-sugandila

Fotografía de Lies Van Rompaey

Mauremys leprosa

ESP Galápago leproso

ENG Spanish pond turtle

CAT Tortuga de rierol

GAL Sapoconcho riscado

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Coronella austriaca

ESP Culebra lisa europea

ENG Smooth snake

CAT Serp llisa septentrional

GAL Cobra lisa común

EUS Iparraldeko suge leuna

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Natrix astreptophora

ESP Culebra de collar mediterránea

ENG Mediterranean grass necklace snake

CAT Serp de collaret ibèrica

EUS Suge gorbatadun iberiarra

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Lacerta bilineata

ESP Lagarto verde occidental

ENG Western green lizard

CAT Llangardaix verd occidental

EUS Mendebaldeko musker berde

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Zootoca vivipara

ESP Lagartija de turbera

ENG Viviparous lizard

CAT Sargantana vivípara

GAL Lagarta das brañas

EUS Sugandila bizierrulea

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Epidalea calamita

ESP Sapo corredor

ENG Natterjack toad

CAT Gripau corredor

GAL Sapo corriqueiro

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Vipera aspis

ESP Víbora áspid

ENG Asp Viper

CAT Escurçó pirinenc

GAL Áspide

EUS Aspis sugegorria

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Triturus marmoratus

ESP Tritón jaspeado

ENG Northern marbled newt

CAT Tritó verd

GAL Tritón marmorado

EUS Uhandre marmolaire

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Zamenis longissimus

ESP Culebra de Esculapio

ENG Aesculapian snake

CAT Serp d'Esculapi

GAL Cobra de Esculapio

EUS Eskulapioren sugea

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Vipera latastei 🐣

ESP Víbora hocicuda

ENG Lataste's viper

CAT Escurçó ibèric

GAL Víbora fociñuda

EUS Lataste sugegorria

Fotografía de Toño García

Timon lepidus

ESP Lagarto ocelado

ENG Ocellated lizard

CAT Llangardaix ocel·lat

GAL Lagarto arnal

EUS Gardatxo

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Lacerta schreiberi 🐣

ESP Lagarto verdinegro

ENG Iberian emerald lizard

CAT Sargantana de Schreiber

GAL Lagarto das silvas

EUS Schreiber musker

Fotografía de Toño García

Pelophylax perezi

ESP Rana común

ENG Iberian green frog

CAT Granota verda

GAL Ra verde

EUS Ur-igel arrunta

Fotografía de Cristian Valls

Anguis fragilis

ESP Lución

ENG Slow worm

CAT Vidriol

GAL Escáncer común

EUS Ziraun

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Calotriton asper

ESP Tritón pirenaico

ENG Pyrenean newt

CAT Tritó pirinenc

EUS Piriniotar uhandrea

Fotografía de Gerard Martín Carrasquero

Bufo spinosus

ESP Sapo común

ENG Spiny Toad

CAT Gripau comú

EUS Apo arrunt iberiarra

Fotografía de Cristian Valls

Pelodytes punctatus

ESP Sapillo moteado septentrional

ENG Common parsley frog

CAT Granoteta de punts

GAL Sapiño patilongo

Fotografía de Toño García

Ichthyosaura alpestris

ESP Tritón alpino

ENG Alpine newt

CAT Tritó alpí

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Coronella girondica

ESP Culebra lisa meridional

ENG Southern smooth snake

CAT Serp llisa meridional

GAL Cobra lisa meridional

EUS Hegoaldeko suge leuna

Fotografía de Toño García

Rana temporaria

ESP Rana bermeja

ENG European common frog

CAT Granota roja

GAL Ra vermella

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Salamandra salamandra

ESP Salamandra común

ENG Fire salamander

CAT Salamandra

GAL Píntega común

EUS Arrabio arrunt

Fotografía de Laura Martínez Carreño

Discoglossus galganoi

ESP Sapillo pintojo ibérico

ENG Iberian painted frog

GAL Sapo raxado

Fotografía de Laura Martínez Carreño

Natrix maura

ESP Culebra viperina

ENG Viperine water snake

CAT Serp d'aigua

GAL Cobra de auga viperina

EUS Suge biperakara

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Hyla molleri

ESP Ranita de San Antonio

ENG Iberian tree frog

CAT Reineta ibèrica

GAL Rela

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Malpolon monspessulanus♀️

ESP Culebra bastarda

ENG Montpellier snake

CAT Serp verda

GAL Cobra rateira

EUS Montpellierko sugea

Fotografía de Toño García

Tarentola mauritanica

ESP Salamanquesa común

ENG Common wall gecko

CAT Dragó comú

GAL Osga común

EUS Dragoitxo arrunt

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa

Lissotriton helveticus

ESP Tritón palmeado

ENG Palmate newt

CAT Tritó palmat

GAL Pintafontes marela

EUS Uhandre palmatu

Fotografía de Antonio Martín, Asociación Iberozoa